imagesSom joves pageses, “sense terra” y futures pageses, així com gent que vol reasumir el control sobre la producció alimentaria.

Entenem “pagesia” com gent que produeix menjar a petita escala, per elles mateixes o per a la comunitat, amb la possibilitat de vendre una part d’ella. Això també inclou a les treballadores agrícoles.

Donem suport i encoratgem a la gent a quedarse a la terra o la tornada al camp. Promovem la sobirania alimentària (com es defineix en la declaració de Nyéléni) i la agricultura camperola, particularment entre la gent jove i els urbanites, així com formes alternatives de vida. A Europa, el concepte ‘sobirania alimentària’ no és molt comú i podria ser clarificada amb idees com “autonomia alimentària” y el control sobre els sistemes alimentaris per part de comunitats, no només nacions o estats. Estem determints a crear alternatives al capitalisme de forma cooperativa, collectiva, autònoma, orientada a la satisfacció de necessitats reals, amb producció de petita escala i amb iniciatives. Posem la teoria amb la pràctica i enllacem les accions locals pràctiques amb les lluites polítiques globals.

Per aconseguir això, participem en accions locals a través de grups activistes i cooperant amb iniciatives existents. És per això que escollim ser un grup heterogeni, obert a la diversitat d’actors que lluiten contra el model de producció alimentària capitalista. Treballem en els temes d’accés a la terra, granges colectives, drets de les llavors i els seu intercanvi. Enfortim l’impacte del nostre treball a través de la cooperació amb els activistes que es dediquen a tasques diferents però que comparteixen la mateixa visió.

No obstant, la nostra opertura té els seus límits. Estem determinats a recuperar el control de les nostres vides i rebutgem qualsevol forma d’autoritanisme i jeraquia. Respectem la natura i els éssers vius, però no s’acceptarà ni es tolerarà cap forma de discriminació basades en races, religio, génere, nacionalitat, orientació sexual o estatus social. Rebutgem i ens oposem activament a qualsevol forma d’explotació a altres. Amb la mateixa força i energia actuem amb amabilitat i cordialitat, fent de la solidaritat una pràctica concreta de la nostra vida quotidiana.

Donem suport a les lluites i visions de la Via Campesina, i treballem per enfortir-nos amb ells. Desitgem compartir els sabers i la experiencia d’anys de lluites i vida camperola i enriquir-se de amb les perspectives i la força d’aquells de nosaltres que no sóm pagesos, o no encara. Tots patim les conseqüències d’aquestes polítiques, i totes són part de la lluita mateixa.

This post is also available in: English (Inglês) Français (Francês) Deutsch (Alemão) Español (Espanhol) Italiano (Italiano) polski (Polonês) Română (Romeno) Euskara (Basco)